top of page

Uzmanlarımız

uMUTLU Psikoloji Psikolojik Hizmetler Merkezi

uMUTLU Psikoloji | Uzman Psikolog Melis Ünübol İzmir Alsancak

Melis Ünübol
Klinik Psikolog

Çocuk - Ergen \ Anne - Baba

Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

2004-2008

Hacettepe Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (MS)

2009-2011

New York Üniversitesi (NYU), ‘Çocuk ve Aile Terapisi’ Yüksek Lisans Sonrası Programı

2012-2013

Hacettepe Üniversitesi, Klinik Psikoloji Doktora Programı (PhD)

2013 – tez aşamasında devam etmekte

  • in

2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Bir yıl süre ile İzmir’de farklı merkezlerde çocuk ve ergen psikolojisi üzerine staj çalışmalarını yürüttü. 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına başladı ve 2011 yılında uzmanlığını tamamladı. Yüksek Lisans Eğitimi boyunca, Bilişsel Davranışçı yönelimli terapi ve süpervizyon eğitimlerini tamamladı. Hacettepe Tıp Fakültesi Psikiyatri Servisi ve Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalında klinik psikoloji stajlarını tamamladı. Yüksek lisans tezinde Türkiye’deki çocuk, yetişkin ve yaşlı bireylerdeki ebeveyn kabul reddi ve psikolojik uyumunun incelenmesi üzerine çalıştı.

2010 – 2011 yılları arasında, Ankara İlgi Özel Eğitim Merkezi’nde çalıştı. Bu merkezde, yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocuklar ile oyun becerilerinin geliştirilmesi alanında çalıştı ve çocukların anne-babalarına psikolojik danışmanlık hizmeti verdi.

 

2012 - 2013 yılları arasında, Amerika’da New York Üniversitesi’nde bir yıllık Çocuk ve Aile Terapisi Programı’nı tamamladı. Eş zamanlı olarak New York’ da Touro College, Nazareth College gibi farklı üniversitelerde aldığı dersler kapsamında, Amerika Oyun Terapileri Derneği onaylı Oyun Terapisi Eğitimi’nin teorik kısmını tamamladı. Yönlendirilmemiş oyun terapisi eğitimleri ve Theraplay eğitimlerine 2014 yılından itibaren Türkiye’de devam etti. Halen, Amerika Oyun Terapileri Derneği onaylı oyun terapisti sertifikasyonu sürecinde süpervizyon aşamasında çalışmalarına devam etmektedir.

2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı’na başladı. Doktora eğitimi sürecinde, çocuk ve ergenlerde oyun terapisi yönelimli terapi ve süpervizyon eğitimlerine devam etti. Akademik çalışmalarına, tez aşamasında devam etmektedir. Dikkat eksikliği olan çocukların yürütücü işlev becerilerini geliştirmeye yönelik olan tez çalışmasına halen devam etmektedir.

2015 yılında, uMUTLU Psikolojik Hizmetler Merkezi’ni kurdu. Bu merkezde klinik psikolog olarak, çocuk, ergen ve ebeveynler ile çalışmaya başladı. 2016' da İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim üyesi görevi kapsamında, Psikoloji Lisans Bölümü'nde dersler verdi. Halen, uMUTLU Psikolojik Hizmetler Merkezi’nde hizmet vermeye devam etmektedir. 

1
2

Esin Salahur
Klinik Psikolog

Bireysel \ Çift \ Cinsel Terapi

Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

2003-2007

Hacettepe Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (MS)

2007-2010

uMUTLU Psikoloji | Uzman Psikolog Esin Çelik İzmir Alsancak
  • in

İzmir doğumludur. Liseyi Bornova Anadolu Lisesi’nde okumuştur. Lisans eğitimini, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde okumuş ve ardından yüksek lisansına Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programında başlamış ve tamamlamıştır. Yüksek lisans tezinde ebeveyn tutumları, yetişkinlik dönemindeki yakın ilişki biçimleri ve depresif belirtiler arasındaki bağlantıları incelemiştir. Eğitimi süresince Hacettepe Üniversitesi yetişkin psikiyatri ve Hacettepe Üniversitesi çocuk-ergen ruh sağlığı birimlerinde staj yapmıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında Hacettepe Üniversitesi Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarı (HÜ-PAL) bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalarda görev almıştır. Ayrıca Ankara’da bir özel eğitim merkezinde, zihinsel engelli çocukları olan anne-babalara psikolojik danışmanlık hizmeti vermiştir.

Profesyonel iş hayatına İstanbul’da, Avita Çalışan Destek Hizmetleri bünyesinde, klinik psikolog olarak görev alarak başlamıştır. Burada, anlaşmalı olunan kurumların çalışanlarına psikolojik destek hizmeti ve psikolojide güncel konularda seminerler vermiştir. Ayrıca psiko-sosyal destek çalışmalarında yer almıştır. Ardından Memorial Şişli Hastanesi’nde klinik psikolog olarak çalışmış, yetişkin ve çift danışanlarla görüşmeler gerçekleştirmiştir. 2012 yılında İzmir’e taşınmış ve Prof. Dr. Baybars Veznedaroğlu’nun özel muayenehanesinde çalışmalarını sürdürmüştür.

Yüksek lisans eğitiminin ardından 2 yıl sürmüş olan çift terapisi eğitimini İstanbul’da İlişki Psikoterapileri Enstitüsü’nde almıştır. Daha sonrasında İzmir’de İskender Savaşır ve Zeynep Atbaşoğlu’nun yürüttüğü Psikanalize Giriş Seminerleri’ ni tamamlamıştır. Bu seminerlerin ardından rüya yorumlamaları grup çalışmasına 1 yıl katılmıştır. Ardından İskender Savaşır ile birlikte sürdürülen rüya yorumlamaları grup çalışmasında ko-terapistlik yapmıştır. Çiftlerle çalışmaları doğrultusunda cinsel terapi konusunda uzmanlaşmaya karar vermiş ve Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği'nin (CETAD) vermiş olduğu cinsel terapi eğitimini tamamlamıştır.

Esin Salahur, uMUTLU Psikolojik Hizmetler Merkezi’nde klinik psikolog olarak yetişkin bireyler ve çiftlerle çalışmalarını sürdürmektedir.

3
Ekran%20Resmi%202020-10-22%2022.15_edite
Ekran Resmi 2020-10-22 22.28.57.png
Klinik Psikolog
Çocuk - Ergen \ Anne - Baba

Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

2007-2011

Hacettepe Üniversitesi, Klinik Psikoloji Bütünleşik Doktora Programı (PhD)

2011-2020

2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğtimini tamamlamıştır. 2020 Ekim ayına dek Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmış, Ağustos 2020’de “Babaları Tarafından Cinsel İstismara Maruz Bırakılan Kız Çocuk Annelerinin Öznel Deneyimlerinin Nitel Olarak İncelenmesi” başlıklı tezini savunarak doktora derecesini almıştır.

 

Lisansüstü eğitimi boyunca, Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi ve Oyun Terapisi yönelimli terapi ve süpervizyon eğitimlerini almıştır. Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde 1000 saatlik klinik psikoloji stajını tamamlamıştır. Lisansüstünde aldığı eğitimlere ek olarak, Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak tarafından verilen Şema Terapi Temel Eğitimini ve Süpervizyonunu; Prof. Dr. Bahar Gökler ve Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman tarafından verilen Travma ve Yas: Psikodrama Yoluyla Travmanın Çalışılması eğitimini; Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu tarafından verilen Aile ve Evlilik Terapisi 1. Ve 2. Modül eğitimlerini; Prof. Dr. Ferhunde Öktem, Prof. Dr. Gülsen Erden, Prof. Dr. Nihan Sezgin, Prof. Dr. Tülin Gençöz, Doç. Dr. Sait Uluç tarafından verilen Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği Dördüncü Sürümü’nün (WISC-IV) Eğitici Eğitimini almıştır. WISC-IV eğitici eğitimi sonrasında gerekli koşulları sağlayarak, WISC-IV eğitmeni ve uygulayıcısı olmaya hak kazanmıştır.

2016’dan bu yana Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde eğitimine devam etmiş, hazırlık ve temel aşama eğitimlerini tamamlayarak asistanlık belgesini kazanmıştır. Halen ileri aşama öğrencisidir. Psikodrama temel eğitiminde Psikodramatist Bircan Kırlangıç Şimşek süpervizyonu altında, Uzm. Psk. Elçin Baykal Kök ile birlikte kadına karşı şiddetle çalışan ruh sağlığı çalışanlarına yönelik 10 haftalık psikodrama yaşantı grubu yürütmüştür.

2012- 2018 yılları arasında gönüllü psikolog olarak Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde ihmal ya da istismara maruz kalan çocuklarla ve aileleriyle görüşmeler yapmıştır. Eş zamanlı olarak çocuk hakları ve çocuğa karşı şiddet ile ilgili pek çok eğitimde eğitmen olarak rol almış; birçok seminer vermiştir.

 

2018 yılından itibaren, Türk Psikologlar Derneği yönetim kurulu üyesidir. Çocukluk dönemi duygusal zorlukları, çocuğa- kadına karşı şiddet, bağlanma ve zeka değerlendirmesi konularında akademik çalışmalarına devam etmektedir. 2020 Ekim ayı itibariyle, uMUTLU Psikolojik Hizmetler Merkezi’nde klinik psikolog olarak, çocuk, ergen ve ebeveynler ile çalışmaktadır.

 

Özge Şahin’in yürüttüğü akademik çalışmalar;

a.Uluslararası Atıf İndekslerine (SSCI/SCI) Giren Yayınlar

Uluç, S. Korkmaz, B. ve Şahin, Ö. (2014). Flynn Etkisi’nin Türk Örnekleminde Değerlendirilmesi: WÇZÖ-R ve WÇZÖ-IV IQ Puanlarının Karşılaştırılması. Türk Psikoloji Dergisi, 29 (73), 60-69.

b.Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Şahin, Ö. ve Kahya, Y. (2018). Evcil Hayvana Bağlanma Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Nesne, 6(12), 174-197.

Koç, E.M., Şahin, Ö., Güngör, E., Şahin Dağlı, F. ve Derman, O. (2015). Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği Gençlik Kolu Gönüllülerinin Çocukluk Dönemlerindeki İstismar Sıklığı. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, 24 (4), 134-140.

c.Uluslararası Kongre Bildirileri

Şahin, Ö. (2017). “Hayır”sız Erkek Evlatların Hayırla İmtihanı: Hayırla Barışmak (Poster Bildiri). 8. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, İzmir, Türkiye.

Şahin, Ö. (2017). Kıyıya vurmadan fark edilenler: Türkiye Basını’nda Suriyeli Çocuklar, Alan Kurdi Anısına (Poster Bildiri). 15. Avrupa Psikoloji Kongresi (ECP, 2017), Amsterdam, Hollanda.

Şahin, Ö. (2016). Türkiye’nin doğusundan çocuk sesleri: Tank kuşu vurduğunda (Sözel Bildiri). II. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi (2016), Ankara, Türkiye.

Şahin, Ö. ve Ergin, E. (2016). Çocukların cinsel istismarının önlenmesi: Kimyasal hadım mı?, zihniyet hadımı mı? (Sözel Bildiri). II. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi (2016), Ankara, Türkiye.

Şahin, Ö. ve Şen, G. (2015). Moda mı, İstismar mı? (Sözel Bildiri). 14. Avrupa Bölgesel Çocuk İhmal ve İstismar Kongresi (2015), Bükreş, Romanya.

Şahin, Ö. (2015). Uzmanlar olarak ihmali ihmal mi ediyoruz? (Poster Bildiri). 14. Avrupa Psikoloji Kongresi (ECP, 2015), Milano, İtalya.

d.Ulusal Kongre Bildirileri

Uluç, S. ve Şahin, Ö. (2015). Cohen’in Üçlü ve Cattell-Horn-Carroll’ın Dörtlü Puan Örüntülerinin Genel Zekayı Yordama Gücünün WÇZÖ-IV ile karşılaştırılması. (Sözel Bildiri). VIII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye.

e.Kitap Bölümleri

Şahin, Ö. (2019). (Böl. 38) İhmal, İstismar ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu. Ş. Soysal Acar (Ed.) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu. Ankara: Nobel. ss. 427-436.

f.Diğer Yayınlar

Şahin, Ö. (2016). Çocuklar farkında olmayabilir, ya siz?, nBeyin Dergisi, 3, 32-37.

bottom of page