Uzmanlarımız

uMUTLU Psikoloji Psikolojik Hizmetler Merkezi

Melis Ünübol

Klinik Psikolog

Çocuk - Ergen \ Anne - Baba

Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

2004-2008

Hacettepe Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (MS)

2009-2011

New York Üniversitesi (NYU), ‘Çocuk ve Aile Terapisi’ Yüksek Lisans Sonrası Programı

2012-2013

Hacettepe Üniversitesi, Klinik Psikoloji Doktora Programı (PhD)

2013 – tez aşamasında devam etmekte

  • in

2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Bir yıl süre ile İzmir’de farklı merkezlerde çocuk ve ergen psikolojisi üzerine staj çalışmalarını yürüttü. 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına başladı ve 2011 yılında uzmanlığını tamamladı. Yüksek Lisans Eğitimi boyunca, Bilişsel Davranışçı yönelimli terapi ve süpervizyon eğitimlerini tamamladı. Hacettepe Tıp Fakültesi Psikiyatri Servisi ve Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalında klinik psikoloji stajlarını tamamladı. Yüksek lisans tezinde Türkiye’deki çocuk, yetişkin ve yaşlı bireylerdeki ebeveyn kabul reddi ve psikolojik uyumunun incelenmesi üzerine çalıştı.

2010 – 2011 yılları arasında, Ankara İlgi Özel Eğitim Merkezi’nde çalıştı. Bu merkezde, yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocuklar ile oyun becerilerinin geliştirilmesi alanında çalıştı ve çocukların anne-babalarına psikolojik danışmanlık hizmeti verdi.

 

2012 - 2013 yılları arasında, Amerika’da New York Üniversitesi’nde bir yıllık Çocuk ve Aile Terapisi Programı’nı tamamladı. Eş zamanlı olarak New York’ da Touro College, Nazareth College gibi farklı üniversitelerde aldığı dersler kapsamında, Amerika Oyun Terapileri Derneği onaylı Oyun Terapisi Eğitimi’nin teorik kısmını tamamladı. Yönlendirilmemiş oyun terapisi eğitimleri ve Theraplay eğitimlerine 2014 yılından itibaren Türkiye’de devam etti. Halen, Amerika Oyun Terapileri Derneği onaylı oyun terapisti sertifikasyonu sürecinde süpervizyon aşamasında çalışmalarına devam etmektedir.

2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı’na başladı. Doktora eğitimi sürecinde, çocuk ve ergenlerde oyun terapisi yönelimli terapi ve süpervizyon eğitimlerine devam etti. Akademik çalışmalarına, tez aşamasında devam etmektedir. Dikkat eksikliği olan çocukların yürütücü işlev becerilerini geliştirmeye yönelik olan tez çalışmasına halen devam etmektedir.

2015 yılında, uMUTLU Psikolojik Hizmetler Merkezi’ni kurdu. Bu merkezde klinik psikolog olarak, çocuk, ergen ve ebeveynler ile çalışmaya başladı. 2016' da İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim üyesi görevi kapsamında, Psikoloji Lisans Bölümü'nde dersler verdi. Halen, uMUTLU Psikolojik Hizmetler Merkezi’nde hizmet vermeye devam etmektedir. 

 
 

Esin Salahur

Klinik Psikolog

Bireysel \ Çift \ Cinsel Terapi

Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

2003-2007

Hacettepe Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (MS)

2007-2010

  • in

İzmir doğumludur. Liseyi Bornova Anadolu Lisesi’nde okumuştur. Lisans eğitimini, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde okumuş ve ardından yüksek lisansına Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programında başlamış ve tamamlamıştır. Yüksek lisans tezinde ebeveyn tutumları, yetişkinlik dönemindeki yakın ilişki biçimleri ve depresif belirtiler arasındaki bağlantıları incelemiştir. Eğitimi süresince Hacettepe Üniversitesi yetişkin psikiyatri ve Hacettepe Üniversitesi çocuk-ergen ruh sağlığı birimlerinde staj yapmıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında Hacettepe Üniversitesi Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarı (HÜ-PAL) bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalarda görev almıştır. Ayrıca Ankara’da bir özel eğitim merkezinde, zihinsel engelli çocukları olan anne-babalara psikolojik danışmanlık hizmeti vermiştir.

Profesyonel iş hayatına İstanbul’da, Avita Çalışan Destek Hizmetleri bünyesinde, klinik psikolog olarak görev alarak başlamıştır. Burada, anlaşmalı olunan kurumların çalışanlarına psikolojik destek hizmeti ve psikolojide güncel konularda seminerler vermiştir. Ayrıca psiko-sosyal destek çalışmalarında yer almıştır. Ardından Memorial Şişli Hastanesi’nde klinik psikolog olarak çalışmış, yetişkin ve çift danışanlarla görüşmeler gerçekleştirmiştir. 2012 yılında İzmir’e taşınmış ve Prof. Dr. Baybars Veznedaroğlu’nun özel muayenehanesinde çalışmalarını sürdürmüştür.

Yüksek lisans eğitiminin ardından 2 yıl sürmüş olan çift terapisi eğitimini İstanbul’da İlişki Psikoterapileri Enstitüsü’nde almıştır. Daha sonrasında İzmir’de İskender Savaşır ve Zeynep Atbaşoğlu’nun yürüttüğü Psikanalize Giriş Seminerleri’ ni tamamlamıştır. Bu seminerlerin ardından rüya yorumlamaları grup çalışmasına 1 yıl katılmıştır. Ardından İskender Savaşır ile birlikte sürdürülen rüya yorumlamaları grup çalışmasında ko-terapistlik yapmıştır. Çiftlerle çalışmaları doğrultusunda cinsel terapi konusunda uzmanlaşmaya karar vermiş ve Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği'nin (CETAD) vermiş olduğu cinsel terapi eğitimini tamamlamıştır.

Esin Salahur, uMUTLU Psikolojik Hizmetler Merkezi’nde klinik psikolog olarak yetişkin bireyler ve çiftlerle çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Öykü Koç 

Klinik Psikolog

  • in

Ekonomi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

2012-2017

Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (MS)

2017-2019

İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi süresince, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Birimi, Akdeniz Üniversitesi Madde ve Alkol Bağımlılığı Tedavi Merkezi gibi çeşitli merkezlerde stajlarını gerçekleştirdi. Ardından, Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına başladı ve uzmanlığını tamamladı. Eş zamanlı olarak İstanbul Üniversitesi Aile Danışmanlığı Eğitim Programı'nı tamamladı. Yüksek Lisans Eğitimi sırasında Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü doğrultusunda teorik eğitimini ve süpervizyonlarını tamamladı. Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bölümünde gönüllü olarak stajyerlik yaptı. Yüksek Lisans tezinde erken dönem uyum bozucu şemalar, obsesif kompulsif bozukluk ve aralarındaki ilişkiyi incelemiştir.
 

Yüksek lisans eğitimi süresinde, Dr. Alp Karaosmanğlu tarafından verilen Uluslararası Şema Terapi Sertifikasyonu'nun teorik eğitimini ve Christof Loose tarafından verilen ‘Çocuk ve Ergen Bireyler için Şema Terapi Eğitimlerini’ tamamladı. Bunların yanında, Dr. Joe Oliver'ın düzenlediği Kabul ve Kararlılık Terapisi workshoplarına katıldı ve ardından Dr. Russ Harris tarafından verilen ‘Depresyon ve Kaygı Bozuklukları için Kabul ve Kararlılık Terapisi’ eğitimlerini tamamlayarak Kabul ve Kararlılık Terapisi alanında sertifikasyon kazandı. Sanat terapisi alanında Nur Dinçer Genç ve Olcay Güner tarafından verilen Travma için Sanat Terapisi ve Kısa Bilişsel Uygulamalar eğitimi tamamladı. Dr. Kültegin Ögel ve Klinik Psikolog Melike Şimşek tarafından verilen Motivasyonel Görüşme Teknikleri eğitimini alarak sertifika kazanmaya hak kazanmıştır.


Alandaki klinik çalışmalarının ve eğitimlerin yanında ergen ve yetişkin bireylere yönelik ‘Kaygının Özü: Kaygı Gerçekten Kaçınmamız Gereken Bir Şey Mi? ve Bahçeşehir Koleji çatısı altında ‘Akran Zorbalığının Önüne Geçme’ başlıklı seminerleri düzenledi. Ayrıca, Psikonet Yayınları tarafından basımı yapılan ‘Çocuk ve Ergenler İçin Şema Terapi kitabının’ çevirisinde yer aldı.


Alanda uzmanlaşmasını sağlayan eğitimlerinin temelini İstanbul’da tamamladıktan sonra İzmir’e dönerek profesyonel iş hayatına başladı. 2019 yılı itibariyle, uMUTLU Psikolojik Hizmetler Merkezi’nde klinik psikolog olarak görev aldığı meslek hayatına, ergen ve yetişkin bireylerle çalışarak devam etmektedir.

Bireysel 

Fatih Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

2010-2014

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (MS)

2015-2017

Dokuz Eylül Üniversitesi, Klinik Psikoloji Doktora Programı (PhD)

2017 – tez aşamasında devam etmekte

Klinik Psikolog

Lisans mezuniyetinin ardından, İstanbul’da farklı terapi merkezlerinde gözlem ve staj çalışmalarını yürüten Uzman Psikolog Büşra Yıldırım, 2015 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına başladı. Aynı süreçte, ODTÜ Psikoloji Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisans sırasında, bilişsel davranışçı terapi, ilişkisel psikoterapi ve süreç odaklı grup terapisi alanlarında eğitimler aldı.

 

Prof.Dr.Nuray Karancı’nın “Psikolojide Alan Çalışmaları” dersinin 3 dönem asistanlığını yürüttü, bu sürede Şizofreni Dernekleri Federasyonu ve Ankara Şizofreni Hastaları ve Yakınları Derneği (AŞDER) bünyesinde şizofreni hastaları ile uyum çalışmaları yürüttü ve “Şizofreni Penceresinden Hayat” etkinlikleri organize etti.

 

2015 yılında, Prof.Dr. Elif Barışkın’dan MMPI uygulama ve yorumlama eğitimini aldı. 2016 yılında, Medical University of South Carolina (MUSC) tarafından düzenlenen Travma-odaklı Bilişsel Davranışçı Terapi (Trauma focused-CBT) eğitimini tamamladı. Ankara’da yaşanan 10 Ekim ve 13 Mart terör saldırıları sonrası Prof.Dr. Nuray Karancı önderliğinde afette psikososyal müdahale grup çalışmaları yaptı. 2017 yılında, Prof.Dr. Gonca Soygüt’ten Şema Terapi eğitimi alarak uluslarası sertifikasyon programını (ISST) tamamladı.

 

2016-2017 yılları arasında ODTÜ bünyesinde hizmet veren AYNA Klinik Psikoloji Ünitesi’nde farklı danışan profilleri ile bireysel seanslar yürüttü. Bu sırada da 40 hafta boyunca, 6 farklı uzman süpervizörden, 240 saat grup süpervizyonu aldı. Bu sırada, 6 farklı danışan profili üzerinden vaka kavramsallaştırmalarını ve portfolyosunu tamamlayarak master eğitiminden mezun oldu.

 

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora programına başladı. Eş zamanlı olarak, Ege Üniversitesi bünyesinde Prof. Dr. Oya Sorias’tan Rorscach Mürekkep Lekesi Testi Uygulayıcı eğitimini aldı. DEU Mediko merkezinde 60 saat bireysel psikoterapi seansı yürüttü ve Prof. Dr. Gülay Dirik ve Doç.Dr. Esin Yılmaz Samancı’dan 60 saat  grup süpervizyonu aldı. Bu süreçte, zoom.us görüntülü konuşma programı üzerinden online psikoterapi seanslarını yürüttü ve İzmir Alsancak ve Karşıyaka’daki psikoterapi merkezlerinde danışanları ile bireysel seanslarını yürüttü.

Şuanda, Dokuz Eylül Üniversitesi kapsamında yürütülen TÜBİTAK destekli bir projeye destek vermekte ve uMUTLU Psikolojik Hizmetler Merkezi’nde klinik psikolog olarak yetişkin bireylerle çalışmaktadır.

Büşra Yıldırım'ın eğitimi boyunca yürüttüğü akademik çalışmaları: 

 

Yüksek Lisans Tezi

 

# Bağlanma Stilleri, Kişilik Faktörleri, Sosyal Karşılaştırma ve Onay Arayıcılık Değişkenlerinin Romantik İlişki İçerikli Obsesif Kompulsif Semptomlar Üzerinde Etkisi

 

Yıldırım, B. (2017). The Influence of
 Attachment Styles, Personality Characteristics, Social Comparison, and Reassurance Seeking on
 ROCD Symptoms.

 

Araştırma Makaleleri

 

# Şizofreni Hastalarının Sosyal Destek Algılarına Dair Bir Nitel Çalışma: Yardım Eden ve Etmeyen Faktörler

 

Karanci, N. A., Gök, A. C., Yıldırım, B., & Borhan, N. (2017). Social support perceptions of Turkish people with schizophrenia: What helps and what doesn’t help. International Journal of Social Psychiatry, 63(7), 657-665.

 

 http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0020764017726931

 

# Yıldırım, B., Bozyel, G. ve Yorulmaz, O. (2018). Deneyim Örnekleme Yönteminin Kaygı Bozukluklarının Değerlendirilmesinde Kullanımı: Sistematik Bir Derleme Çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi.

 

https://dergipark.org.tr/en/pub/pgy/issue/48348/489457

 

info@umutlupsikoloji.com  |  0 (232) 421 99 80  |  Alsancak / İzmir

  • face
  • Instagram

©2017 uMUTLU Psikoloji